Gambrinus – to je český fotbal

gambrinus
Zrození jména Gambrinus
Ve 2. polovině 13. století žil brabantský vévoda Jan I. neboli Jean Primus, jehož jméno se časem zkomolilo na Gambrinus. Po porážce Jindřicha III. v bitvě u Worringenu roku 1288 definitivně získal Limbursko a poté se na žádost bruselského sladovnického cechu stal jeho čestným předsedou. Nejčastěji býval vyobrazen jako silnější usměvavý růžolící muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem piva v ruce. Gambrinus se tak stal novověkým patronem pivovarnictví. Pokračovat ve čtení „Gambrinus – to je český fotbal“